Powrót do strony głównej

 

 

 1. W ramach naszych usług nie realizujemy treści: negatywnych, obrażających , szkalujących  lub stawiających kogokolwiek w złym wizerunku.

 2. Wyjaśniamy, że nie bierzemy odpowiedzialności za treść składanych przez naszych klientów oświadczeń, które są umieszczane na certyfikacie.

 3. Wystawiane przez nas „dokumenty” mają charakter kolekcjonerski, a naszym celem nie jest wejście w gestie Urzędów lecz jedynie artystyczna  stylizacja zamawianych certyfikatów bez kontekstu „de iure”.

 4. Wartość całkowitą potencjalnego  zamówienia podajemy mailem po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta wyrażonymi w kierowanej do nas korespondencji.

 5. Warunkiem naszego przystąpienia do prac nad  spersonifikowanym projektem jest dokonanie wpłaty 100% wartości składanego zamówienia.

 6. Przed realizacją certyfikatu wymagamy od klienta akceptacji treści i doboru zabezpieczeń.

 7. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie w mediach społecznościowych faktu otrzymania  certyfikatu wydanego przez Kancelarię Terra Polanorum.

 8. Ze względu na indywidualny charakter wykonania zamówienia,  po akceptacji, o której mowa w punkcie nr 6. klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktu tytułem  zmiany podjętej uprzednio decyzji.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Respektujemy zasady Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (tzw. RODO) oraz wszystkie Ustawy o ochronie danych osobowych przewidziane prawem polskim ( np.: z 10 maja 2018 r.)

 1. W związku z punktem nr 9 niniejszego regulaminu informujemy, że klient składający zamówienie przyjmuje do wiadomości i zgadza się z faktem , iż:

 • a) administratorem danych osobowych jest Kancelaria Terra Polanorum z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, tel. 602 349 215, e-mail : kancelaria@terrapolanorum.pl;

 • b) podane dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres do 5 lat na stronie internetowej kancelarii oraz innych mediach lub do czasu pisemnego wycofania zgody na publikację. Zazwyczaj przetwarzanie jest konieczne tylko do realizacji umowy/wykonania usługi  np.: przyjęcie zamówienia, przyjęcie rozliczenia za usługę, prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wykonawcę produktu itp.;

 • c) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa np.: firmom kurierskim celem dostarczenia zamawianego produktu, bankom celem umożliwienia przyjęcia zapłaty itp.;

 • d) przysługuje prawo żądania dostępu do podanych  danych osobowych, ich sprostowania;

 • e) ponadto klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem;

 • f) dodatkowo, przysługuje  prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • g) podanie  danych osobowych jest dobrowolne i stanowi oczywisty warunek niezbędny do wykonania usług;

 

 

 

 

REGULAMIN