Powrót do strony głównej

Przykład nr 1:

 

Zgodnie z zapisami w Archiwum ……. w  miejscowości…… w księdze z roku ….. w pozycji nr…. potwierdza się istnienie następującej  treści :……………… co stanowi niezaprzeczalny dowód , że Pan X jako wnuk …… jest sukcesorem ………..

Przykład nr 2:

 

Poświadcza się, że Pan Y urodzony w X stara się z dumą reprezentować wielkopolskie (mazowieckie, dolnośląskie...) wartości, które stanowią podstawę jego kultury osobistej a krzewienie takiego wzorca jest chlubą dla jego rodzimego rejonu kraju.

Przykład nr 3: 

 

Niniejszy certyfikat zaświadcza, że Pan X urodził się w miejscowości Y i stara się z godnością reprezentować swoje miasto w miejscu aktualnego zamieszkania, a fakt ten na podstawie oświadczenia w/wymienionego potwierdza nasza Kancelaria.

Przykład nr 4:

 

....X. jest dumny z polskiej tożsamości i pochodzenia, stara się zawsze pamiętać o wyjątkowości swojej ojczyzny.

Przykład nr 5:

 

 

PRZYKŁADOWE TREŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan X urodzony w Y jest ambasadorem dziedzictwa dobrych wzorców swojego miasta (województwa), gdzie mieszkał i pracował w latach ..... a dzisiaj stara się godnie sławić imię swego rodzinnego grodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład nr 6 :

 

Według wszelkich wypowiedzi ustnych rodziny jak i zachowanych dokumentów należy stwierdzić, że Pan X będący dziadkiem Pana Y w latach 1.... - 1.... swoją osobistą, bohaterską postawą uzasadniał znaczenie słów " Bóg, Honor, Ojczyzna".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład nr 7 :

 

Szanowny Pan X jako autoryzowany dealer samochodów marki X  a także w ramach swojej wieloletniej działalności serwisowej w zakresie mechaniki pojazdowej na terenie …… wykazuje  niespotkaną troskę o jakość wykonywanych przez jego firmę usług.

Dysponując imponującą wiedzą oraz stosownym doświadczeniem zawodowym pozostaje zawsze niekwestionowanym autorytetem w swojej branży.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Certyfikaty wystawiamy na życzenie zamawiającego i jego deklarowanej odpowiedzialności za zawarte informacje. Za podane informacje odpowiada zamawiający, beneficjent certyfikatu  oraz podmioty upubliczniające treść niniejszego certyfikatu.

 

Do podstawowego produktu możemy na stosownie wycenione życzenie wydać także oddzielne (poświadczone przez naszą Kancelarię lub notarialnie) pismo  obrazujące szczegóły zawartej treści, zweryfikowane przez Kancelarię Terra Polanorum.

 

Niezależnie od naszych standardowych propozycji dajemy klientowi możliwość satysfakcji tytułem jego wpływu na redagowane treści.

 

Umiejscawiamy na każdym certyfikacie "przypis" jako wagę podstawy drukowanych treści. Warianty te są dobierane w zależności od uzgodnień z zamawiającym oraz treści zawartych w certyfikacie.

 

... w/w treść została sformułowana:

  • na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń;

  • na podstawie dostarczonych dokumentów przez Urząd Miasta/Gminy;

lub

  • na podstawie opinii wyrażonej przez współpracowników firmy XXX;

  • w/w treść została potwierdzona przez .....XXX jako zamawiającego niniejszy certyfikat;

  • niniejszy Certyfikat wystawiono na pisemnie potwierdzoną prośbę X;

  • certyfikat akcentuje w/w treści ornamentalnie bez kontekstu de iure, a wystawiony został na podstawie..............

 

 

Oferujemy także certyfikaty ze szczególnym uwiarygodnieniem archiwistyczno-notarialnym, w których podajemy źródła informacji archiwalnych oraz dokumenty notarialnego poświadczenia.

 

Możemy na życzenie wprowadzić skrócone lub pełne tłumaczenia na języki obce.

 

 

A oto przykłady zamawianych treści naszych certyfikatów: